Sudominek

Dziś będzie mały sudokowy przypominek, czyli sudominek – a nawet dwa. Oczywiście, jak przystało na Łamiblog, trochę nietypowy, bo sudokowa typowość, żeby nie powiedzieć sztampa, wciąż ma swoje niszowe przytulisko na półkach z prasą.
Diagramy 6×6 należy wypełnić cyframi od 1 do 6 jednak sztampowo, czyli klasycznie (tak ładniej brzmi): sześć różnych cyfr powinno znaleźć się w każdym wierszu oraz w każdej kolumnie i 6-polowej działce.
W pierwszym diagramie dodatkowy warunek jest następujący: cyfry w sąsiednich kratkach nie mogą być kolejnymi, czyli muszą różnić się o więcej niż 1; sąsiednimi są kratki, które mają wspólny bok.
W drugim diagramie małe liczby w rogach kolorowych pól są sumami cyfr, które powinny znaleźć się w 2 lub 3 kratkach tworzących te pola.

Jako rozwiązania wystarczy podać sumy tuzina cyfr na przekątnych każdego diagramu. Możliwe, że tym razem także ktoś napisze: łatwiej było rozwiązać zadania niż sumować.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.