Kreskówka

Matematyczny temat ciągowy z poprzedniego wpisu pozostaje zagadką. Wprawdzie konkretne zadanie doczekało się rozwiązania, ale niewiele wiadomo o sposobie rozwiązywania – oczywiście „na piechotę”, a nie programem komputerowym. Pozostawiając nonszalancko ten problem nierozstrzygniętym, powracam do nieco pokrętnej „japońszczyzny”. Zadanie nazwałem „kreskówką”, choć to mało specyficzny tytuł, bo pasowałby do wielu innych łamigłówek.
W diagram rozparcelowany na działki należy wrysować poziome i pionowe kreski, czyli odcinki, łączące brzegi działek i przechodzące przez środki wszystkich kratek. Jeśli daną działkę przecinają dwa lub więcej odcinków, to wszystkie one muszą być równoległe i muszą mieć różną długość. Cyfra w kratce oznacza długość odcinka, który powinien przecinać tę kratkę (jednostką długości jest oczywiście bok kratki).
Przykład:

Zadanie:

W rozwiązaniu wystarczy podać liczby odcinków o poszczególnych długościach (rozwiązanie przykładu: 12, 24, 32).

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.