Andrzej i sześciany

Kryptarytmetycy vel alfametycy zauważyli, że wyrażenie PREZYDENT ANDRZEJ składa się wprawdzie aż z 16 liter, ale jest wśród nich dokładnie 10 różnych, a ponadto PREZYDENT jest tylko trochę dłuższy niż ANDRZEJ. To sprzyjające okoliczności, aby postawić quasi-łamigłówkowe pytanie: ilu ANDRZEJów potrzeba, by powstał jeden PREZYDENT, czyli jakie jest rozwiązanie alfametyku
ANDRZEJ * x = PREZYDENT
i dla jakiego x?
To zadanie ewidentnie dla komputera, a dwa i tylko dwa rozwiązania dla x mniejszego od 100 są następujące:
4953782*28=138705896 ; 8021936*89=713952304
Czy są rozwiązania dla x>100 – tego nie wiem (choć wątpię), ale może ktoś z gości programistów rozstrzygnie ten problem.
A skoro jesteśmy przy kryptarytmach, to proponuję coś trudnego z sześcianami.
Poniższe szkieletowe mnożenie obfituje w sześciany, ale większość z nich stanowią ujawnione fragmenty liczb – mnożnej i iloczynów cząstkowych. Całym sześcianem jest natomiast iloczyn zaszyfrowany literami. Jak zwykle w kryptarytmach, różnym literom odpowiadają różne cyfry (jednakowych liter nie ma). Celem jest oczywiście rozszyfrowanie działania.

Wracając do sześcianów: sześciennych ANDRZEJów jest trzech (7-cyfrowe sześciany złożone z różnych cyfr – 2460375 (135^3), 3048625 (145^3) i 8365427 (203^3), ale sześciennego PREZYDENTa (9 cyfr, w tym tylko dwie jednakowe, odpowiadające literom E) – brak. I na tym zakończę, bo niebezpiecznie zbliżyłem się do numerologii.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.