Qlisko

Komu nie obce jest zadanie zwane blokowiskiem, ten od razu zauważy, że dzisiejsze qlisko jest jego formalną odmianą. Zdecydowałem się na tę abstrakcję ze względu na bardziej wyraziste przedstawienie zasady widoczności obiektów na diagramie.
W polach diagramu należy rozmieścić kule różnej wielkości – o średnicach 1, 2, i 3 – tak, aby w każdym rzędzie znalazły się trzy kule o różnej średnicy, a jedno pole pozostało puste (zerowe). Liczba obok wiersza lub kolumny oznacza, ile kul widać w danym rzędzie, patrząc z miejsca, w którym jest liczba, w kierunku wskazanym przez umieszczoną obok niej strzałkę. Oczywiście większe kule zasłaniają mniejsze.
Gwoli jasności przykład:

A zadaniem jest… tenże przykład (lewy diagram) po małej zmianie reguł.
Tym razem liczba także oznacza, ile kul widać w danym kierunku, ale nie spoza diagramu, tylko z pola zerowego w danym rzędzie (obserwator stoi na polu zerowym plecami do liczby).
Zaś pytanie brzmi: ile najwięcej kluczowych liczb (i które) można (należy) usunąć w przykładzie, aby miał on dokładnie jedno rozwiązanie?
Łatwo sprawdzić, że z oznaczonymi pięcioma liczbami rozwiązywanie prowadzi do sprzeczności.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.