Qlisko bis

W każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) kwadratu n×n leży n-1 kul różnej wielkości (o średnicach 1, 2, 3, …, n-1), a jedno pole jest puste (zerowe). Liczba obok danego wiersza lub nad (pod) kolumną oznacza, ile kul widzi obserwator stojący w tym rzędzie na polu zerowym plecami do liczby. Należy „uwidocznić” rozmieszczenie kul.
Poniższy przykład jest zadaniem z poprzedniego wpisu, a ściślej jego rozwiązaniem:

Bieżące zadanie jest tylko o jedno n większe:

I dodatkowe zadanie dla wytrwałych mistrzów: czy osiem liczb przy brzegach jest nadinformacją, tzn. czy po usunięciu którejś z nich (jeśli tak, to której?) zadanie nadal miałoby jedno rozwiązanie?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.