Kod kwadratowy

Liczba 36 jest kwadratem, a równocześnie kodem. Tę informację zawiera także poniższy zaszyfrowany zapis mnożenia, czyli kryptarytm:

Dwucyfrowa liczba tworząca kod jest ujawnionym fragmentem mnożnej. Pozostałe cyfry zastąpiono kratkami, a ponadto niektóre z nich także literami. Jednakowym literom odpowiadają takie same cyfry, a różnym – różne.
Informacja jest jednak zmyłką, czego można się domyślić, bo dwucyfrowy kod wydaje się zdecydowanie za krótki. W rzeczywistości właściwym kodem jest liczba ukrywająca się pod słowem KWADRAT. Jaki jest więc prawdziwy siedmiocyfrowy kod, jeśli poza tym wiadomo, że KWADRAT jest także kwadratem?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.