Kwiatek

W ramach rozpoczętej poprzednim wpisem serii łamigłówek, przy których trzeba przysiąść fałdów, zdecydowałem się zaproponować zadanie nadesłane przez „Michała S”. Nawiązuje ono do wpisu „Cc kwadrat” z grudnia ub. roku, a ściślej jest bliźniakiem zamieszczonego tam problemu z kombinatorycznej teorii grup. Znajomość tego działu matematyki nie jest jednak konieczna, aby dotrzeć do rozwiązania, choć nie jest to łatwe.
Tworzymy witraż, który ma być stylizowanym „kwiatem” złożonym z siedmiu sześciokątnych płytek. Dysponujemy płytkami w trzech kolorach.

Ile różnych 7-płytkowych (6-płatkowych 🙂 ) kwiatów, czyli wzorów witrażu, można utworzyć w dwu przypadkach:

  1. gdy dwa wzory uważamy za identyczne, jeżeli w wyniku obrotu jednego powstaje drugi?
  2. gdy dwa wzory uważamy za identyczne, jeżeli w wyniku obrotu i/lub odbicia lustrzanego jednego powstaje drugi?
    Uwzględniamy także możliwość nie skorzystania wcale z jakiegoś koloru, czyli w skrajnym przypadku wszystkie płatki i słupek (słupkowie) mogą mieć ten sam kolor.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.