Same kwadraty

Liczbomani(acy) i autorzy zadań bawią się czasem w krzyżowanie kwadratów, czyli układanie miniaturowych krzyżówek liczbowych, w których wszystkie „wyrazy” są kwadratami. Ideałem jest, aby krzyżówka była pełnym prostokątem, no i oczywiście aby liczby były różne. Teoretycznie najmniejszą prostokątną krzyżówkę stanowi diagram 2×1 z poziomym kwadratem 49 oraz jednocyfrowymi pionowymi – 4 i 9:

Liczbowe dwa wymiary zaczynają się jednak od diagramu 2×2, ale ulokować w nim kwadratów nie sposób, bo nie ma dwu różnych dwucyfrowych kwadratów zaczynających się taką samą cyfrą.
Czy znajdą się różne kwadraty, którymi będzie można wypełnić większe prostokątne diagramy, od 3×2 poczynając? Zostawiam państwa z tym pytaniem, uzupełniając je nieprostokątną krzyżówką do wypełnienia dziewięcioma wyrazami-kwadratami – czterema poziomymi i pięcioma pionowymi, w tym jednym 4- i jednym 5-cyfrowym.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.)