Słaba bateria

Zdecydowałem się kupić dwie rzeczy. Każda kosztowała całkowitą liczbę złotych. Sprzedawczyni korzystała z prostego kalkulatora (poniżej wszystkie wyświetlane w nim kreskowe cyfry).

Po wciśnięciu klawiszy odpowiadających cenie pierwszego towaru zapaliła się tylko jedna kreseczka – lewa dolna w ostatnim okienku.
– Chyba wysiada bateria – powiedziała sprzedawczyni po czym wyłączyła kalkulator, włączyła ponownie i wprowadziła cenę drugiego towaru. Znowu zapaliła się tylko jedna kreseczka – też lewa dolna, ale w przedostatnim okienku.
Potem kalkulator w ogóle przestał działać, więc sprzedawczyni zapisała dodawanie obu cen na kartce. Występowało w nim siedem kolejnych cyfr, każda dokładnie raz.
Ile kosztowała każda rzecz?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.)