Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko

20.06.2019
czwartek

Kwadratowa jazda

20 czerwca 2019, czwartek,

Z ciągu kwadratów (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49,…) wybieramy tercety liczb. Kryteria wyboru mogą być różne. Jeśli przyjmiemy, że dwa kwadraty powinny być równe trzeciemu, to wyciągane będą trójki pitagorejskie, a ściślej ich kwadraty, zaczynając od najmniejszej i najbardziej znanej – (3, 4, 5), czyli po ukwadratowieniu (9, 16, 25).
Zaostrzamy kryterium: suma każdej pary kwadratów w tercecie powinna być kwadratem. Obawiam się, że teraz nie uda się wyciągnąć żadnej trójki. Nawet gdyby kwadraty – tylko te wybierane – zastąpić dowolnymi liczbami naturalnymi dodatnimi, sprawa nie byłaby taka prosta, choć oczywiście realizowalna i to na bardzo wiele sposobów, np. (1, 24,120), (2, 23, 98), (3, 22, 78), (4, 21, 60),… itd. (łatwo zauważyć prawidłowość i z automatu dopisywać kolejne tercety, choć daleko tą drogą nie zajedziemy).
Wracamy do kwadratów i ostatecznie modyfikujemy kryterium: z ciągu kwadratów wybieramy liczby i tworzymy z nich ciąg rosnący taki, w którym suma każdych dwóch kolejnych wyrazów będzie kwadratem. Komu uda się najdłużej takim ciągiem jechać i najdalej zajechać?

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 10

Dodaj komentarz »
 1. Ciąg na oko jest nieskończony, więc jest to próba jakości kodu i cierpliwości. Mnie ich starczyło na 46 liczb. Gdyby nagrodą był wpis do Księgi Guinessa, albo lot teslą na Marsa, to bym zostawił program na całą noc, ale chyba i tak nie dotarłbym do 100, gdyż im dalej, tym rzadziej.

  Liczby powinny być w trzech kolumnach, ale…
  —–
          36      435600   243984400
          64      480249   268992801
         225      853776   388878400
         400     1517824   428738436
         441     1758276   435974400
         784     3125824   437228100
        2025     3896676   612661504
        3600     6927424   623001600
        3969    16208676   640090000
        7056    28815424   705699225
       12544    41024025   883040656
       32400    67240000   890127225
       35721    69205761  1092170304
       63504   123032464  1228853025
       75625   137241225  1721918016
                            1848742009

 2. Panie Marku, uwielbiam takie zadanka!
  Poprzedni algorytm był ad hoc multi-rekurencyjny, czyli siłowy, czyli wykładniczy, czyli musiał się dla dostatecznie dużej liczby załamać. Nie cierpię przemocy, więc mam coś bardziej subtelnego – algorytm O(n) (n, to liczba kwadratów – więc szybciej, niż błyskawica) i to w dwóch wersjach:
  1. najmniejsze różnice, czyli najwięcej wyrazów ciągu do pewnej granicy zależnej od bitowości używanej arytmetyki
  2. największe różnice, czyli maksymalizacja kwadratu w minimalnej liczbie kroków
  Ponieważ obecnie dysponuję tylko 64 bitami, to przedstawiam aktualne rozwiązanie dla wariantu 2:
                36
                64
               225
             12544
           9828225
    24148496748544

  czyli liczbę 14-cyfrową.
  Mógłbym zapytać o większy wynik Wolframa, ale nie lubię dróg na skróty, więc spróbuję dorobić sobie arytmetykę bez ograniczeń i podać jeszcze lepszy wynik. Nie wiem, co z tego wyjdzie, gdyż właśnie teraz żona powiadamia mnie, że mam 39,6 C gorączki i powinienem iść do łóżka, więc kończę, bo rzeczywiście słabo kontaktuję.

 3. ROZWIĄZANIE
  Wybieram dowolną liczbę kwadratową X >=25 (dla mniejszych nie da się utworzyć ciągu)
  X będzie pierwszym elementem ciągu

  UWAGA! Oto FAKT!
  Różnica między dwoma kolejnymi liczbami kwadratowymi
  jest zawsze liczbą nieparzystą
  Różnica między dwoma dowolnymi liczbami kwadratowymi
  jest sumą pewnej liczby kolejnych liczb nieparzystych

  PĘTLA
  Przedstawiam X jako sumę pewnej liczby kolejnych dodatnich liczb nieparzystych (X = R1+R2+…) – jest to zawsze możliwe 🙂

  Dobieram sumę tak, by najmniejsza z sumowanych liczb (R1) spełniła warunki:
  – była jak najmniejsza
  – stanowiła różnicę między pewnymi dwoma kolejnymi liczbami kwadratowymi Y oraz Z,
  – Y > X

  Zauważmy, że Y + X = Y + R1 + R2 + … musi być liczbą kwadratową

  Liczbę Y dołączam do ciągu i teraz dla niej powtarzam pętlę.
  Operację tę można wykonywać w nieskończoność.

  Przy wsparciu Python’a stworzyłem program (jako początkujący w tej materii troszeczkę jestem z siebie dumny), który pozwoliłby wskazać dowolnie długi ciąg (przy odpowiednio szybkim procesorze – hehe).

  Pozwolę sobie przedstawić nieco krótszy ciąg (29 elementów). Na ten moment na to stać mojego laptopa. 🙂

  [36, 64, 225, 400, 441, 784, 2025, 3600, 3969, 7056, 12544, 32400, 35721, 63504, 75625, 435600, 480249, 853776, 1517824, 1758276, 3125824, 3896676, 6927424, 16208676, 28815424, 41024025, 67240000, 69205761, 123032464]

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Nie wiem, czy dobrze załapałem problem, w każdym razie można oczywiście próbować, i np. od 1, ani od 4, daleko się nie zajedzie, bo nie ma takich liczb będących kwadratami, których różnica daje 1 lub 4. Trochę lepiej jest w przypadku 9, bo dobieramy 16 i mamy 25, ale to koniec, ponieważ następny kwadrat to już 36, różnica 36-16 = 20>16, czyli stop. Co eliminuje także 16. Wychodząc od 25, mamy 144, i potem szukamy dwóch liczb, których różnica kwadratów dawałaby 144, i znajdujemy (1225 i 1369), co powoduje szukanie dla 1225. Różnice kwadratów (n+1)^2 i n^2 są kolejno liczbami nieparzystymi 3, 5, 7, 9,…, a różnice parzyste (n+2)^2-n^2 liczbami podzielnymi przez 4 (8, 12, 16,…), tak więc znajdzie się para kwadratów o różnicy 1225, po czym mniejsza z tych dwóch liczb wynosi nasze poszukiwania na wyższy poziom, jak jest nieparzysta, to szukamy różnicy liczb różniących się o 1, a jak parzysta, to o 2. I tak możemy się rozbujać do nieskończoności. Podobnie zaczynając od 36, mamy 64, następnie 225, potem 12544, i jesteśmy rozbujani na całego. Następnie idzie 49, 576, etc. No a potem 64 już nie, bo było w ciągu z 36 (tzn, w sumie może być 64, nieskończoność – 1 to dalej jest nieskończoność, ale jest to powiedzmy redundantne). Tak więc 81 kolejny początek. Podejrzewam, że gdzieś tu się nabrałem, ale odważnie wysyłam.

 6. Na najszybciej rosnący ciąg wyprowadziłem taki wzór:
  n_nast = ( n_akt^2 – c^2 – 2*n_akt*c )/(2*c) + n_akt
  gdzie:
  – n_akt na początku dałem 6 (może być inne) i jego kwadrat to 36
  – kolejne kwadraty rozwiązania są liczone jako: n_nast^2
  – c jest równe albo 1 albo 2 – tylko dla jednej z tych liczb n_nast jest całkowite – trzeba sprawdzić.
  A to jest początkowe 11 wyrazów takiego ciągu:

  6^2=36
  ———-
  8^2=64
  ———-
  15^2=225
  ———-
  112^2=12544
  ———-
  3135^2=9828225
  ———-
  4914112^2=24148496748544
  ———-
  6037124187135^2=36446868450890434499508225
  ———-
  18223434225445217249754112^2
  =
  332093554969128125158657133310045015341724460908544
  ———-
  83023388742282031289664283327511253835431115227135^2
  =
  6892883078252082729362490344393941960005351633831684550151517587543076222807875189964517662640308225
  ———-
  3446441539126041364681245172196970980002675816915842275075758793771538111403937594982258831320154112^2
  =
  11877959282613476910755268137016407988825857715756623977555153486389712006510347452777080801694105675322240063930720356017265265812670837056005564670336239297903686584987067127408024688424799430508544
  ———-
  11877959282613476910755268137016407988825857715756623977555153486389712006510347452777080801694105675322240063861791525234744438519045933612066145070282722959586841083471891251977262460346047530863367^2
  =
  141085916719423663057172799516975609340753093016326057924799167991670041970421973404397351313146302192368006558681917369800944542634284331338841072615862710609421434605529872656139869223308754643757448868970507075785265396599542801500473264614399914064220388259616793497853728123500193292877106728119766004268913645813328868816256648864893125964156273339684871503682850100902810222272936412422576689

 7. Widzę powyżej, że wiersze nie są tu zawijane i nie widać całych liczb. Można jednak zaznaczyć fragment i zobaczyć na „Pokaż źródło zaznaczenia”. Ta ostatnia liczba ma 399 cyfr, pokazuję ją „połamaną”:

  14108591671942366305717279951697560934075309301632605792479
  91679916700419704219734043973513131463021923680065586819173
  69800944542634284331338841072615862710609421434605529872656
  139869223308754643757448868970507075785265396599542

 8. Inaczej mówiąc: każdej liczbie nieparzystej większej lub równej 3 oraz każdej liczbie podzielnej przez 4 większej lub równej 8, niekoniecznie nawet kwadratom, przyporządkujemy parę liczb takich, że 1) są kwadratami kolejnych liczb naturalnych, bądź dla liczb parzystych, kwadratami liczb różniących się o 2, 2) ich różnica jest równa naszej liczbie. Jeśli tylko mniejsza z tych dwóch liczb jest większa od liczby wyjściowej, to robimy to samo dla niej (na pewno jest albo nieparzysta, albo podzielna przez 4), itd. Zaczynamy od przyporządkowań: 3(1,4), 5(4,9), 7(9, 16), 8(1,9), 9(16, 25), 11(25,36), 12(4,16), 13(36,49), 15(49, 64), 16(9, 25), 17(64,81), 19(81,100), 20(16, 36), 21(100, 121)… i od tego momentu dla każdej liczby mniejsza z pary będzie większa od wyjściowej: 23(121, 144), 24(25,49), itd. Proces możemy ciągnąć do nieskończoności. Wprawdzie np. dla 7 też tak jest, dla 9 też, ale wpadamy w 16, dla której już nie jest, podobnie dla 20. Takie małe uogólnienie jeśli chodzi o pierwszą liczbę w ciągu. Liczby 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 20 można by jakoś specjalnie nazwać.

 9. Ciągi wydają się być nieskończone.
  Najwolniejsza ścieżka wzrostu obcięta do 150 wyrazów to:
  1,5
  2,12
  3,16
  4,30
  5,40
  6,42
  7,56
  8,90
  9,120
  10,126
  11,168
  12,224
  13,360
  14,378
  15,504
  16,550
  17,1320
  18,1386
  19,1848
  20,1989
  21,2652
  22,2961
  23,3948
  24,5264
  25,8052
  26,9711
  27,10198
  28,10705
  29,14270
  30,15502
  31,15838
  32,16004
  33,17022
  34,17069
  35,17921
  36,18667
  37,19160
  38,19233
  39,20199
  40,21585
  41,23855
  42,29021
  43,31397
  44,31658
  45,33238
  46,34245
  47,35950
  48,35967
  49,36390
  50,37724
  51,37946
  52,38082
  53,38202
  54,40115
  55,40445
  56,42337
  57,43032
  58,44426
  59,44487
  60,44710
  61,46513
  62,46579
  63,48078
  64,48138
  65,48386
  66,50814
  67,51391
  68,51517
  69,51606
  70,51633
  71,52235
  72,52411
  73,53097
  74,53469
  75,53471
  76,54747
  77,54822
  78,55872
  79,57346
  80,57375
  81,58510
  82,58519
  83,58856
  84,59592
  85,60794
  86,61225
  87,61851
  88,62161
  89,62212
  90,62865
  91,65010
  92,65442
  93,65726
  94,65834
  95,65989
  96,66299
  97,66772
  98,68011
  99,68042
  100,68199
  101,68274
  102,68380
  103,68472
  104,69166
  105,69301
  106,69381
  107,69547
  108,69654
  109,69745
  110,69876
  111,69878
  112,69958
  113,70268
  114,71055
  115,71645
  116,72257
  117,72850
  118,73784
  119,74898
  120,75075
  121,75755
  122,76203
  123,76543
  124,76564
  125,76731
  126,76837
  127,76847
  128,77358
  129,78123
  130,78231
  131,78239
  132,78587
  133,79042
  134,79423
  135,79560
  136,79792
  137,79802
  138,80399
  139,81059
  140,81810
  141,82210
  142,82898
  143,83314
  144,84034
  145,84140
  146,84150
  147,84709
  148,85418
  149,85419
  150,85630

 10. Oczywiście zamiast kwadratów są ich pierwiastki 🙂

 11. Jak ktoś zrobi komentarz do dawnego wpisu to zostaje on szybko przykryty kolejnymi komentarzami do ostatniego/nich wpisów i szukaj igły w stogu siana. Tak zniknął niedawny komentarz do wpisu Koko. Czy da się coś z tym zrobić ? Może wydłużyć listę NAJNOWSZE KOMENTARZE ?

  Jedyny sposób na odświeżenie informacji o nowym komentarzu do starego wpisu to zmiana daty komentarza na bieżący, co też uczyniłem w ramach jednorazowego eksperymentu (Koko).
  mp

css.php