Kwadratura kwadratów

Całkiem poważni matematycy, a ściślej teoretycy liczb, mają następujący poważny problem:
dla jakich n można utworzyć zbiór n różnych liczb całkowitych taki, w którym suma każdej pary liczb będzie kwadratem.
Jest jeszcze dodatkowy warunek: dla danego n szukamy zbioru, w którym największa liczba będzie jak najmniejsza (o ile oczywiście n-liczbowych zbiorów uda się znaleźć więcej niż jeden). I są dwie konkurencje – w pierwszej dopuszcza się liczby ujemne, w drugiej nie. W pierwszej rekordem jest od 42 lat zbiór 6-liczbowy:
{–15863902, 17798783, 21126338, 49064546, 82221218, 447422978}.
W drugiej konkurencji od prawie półwiecza króluje kwintet:
{7442, 28658, 148583, 177458, 763442}.

Nie całkiem poważni teoretycy liczb, czyli np. wyżej nadpisany, mają bliźniaczy „niepoważny” problem: dla jakich n można utworzyć zbiór n różnych liczb naturalnych taki, w którym suma każdych n-1 liczb będzie kwadratem.
Dla n=3 w drugiej konkurencji oba problemy „nakładają się”.
Proszę zatem spróbować znaleźć takie trzy liczby naturalne, że suma każdych dwu z nich będzie kwadratem, zaś suma wszystkich trzech będzie najmniejszą możliwą liczbą.
A może ktoś pokusi się o rozwiązanie „niepoważnego” problemu dla n=4.
Dla zachęty ciekawostka: zbiór trzech liczb, w którym kwadratami są wszystkie możliwe sumy – {41, 80, 320}.