Ile wart jest STEFAN?

O którego STEFANa chodzi? O Nie… o nie, nie o tego, tylko o BATOREGO oczywiście, który wielkim królem był, a wśród jego licznych choć pomijanych zalet jest także kryptarytmetyczna – imię plus nazwisko składa się z dziesięciu różnych liter. Jeśli więc każdą literę zastąpić inną cyfrą, to powstaną dwie 6-cyfrowe liczby, które będą miały wspólne dwie cyfry, odpowiadające literom A i T. Celem jest ustalenie wartości tych liczb, jeśli spełniają one dwa warunki.
Po pierwsze: liczba BATORY stanowi rozwiązanie poniższego masterminda, czyli kod, do rozszyfrowania którego kluczem jest pięć „strzałów” – liczb 6-cyfrowych – i ocena zgodności każdego z kodem BATORY. Oceną jest czerwona cyfra – równa liczbie takich samych cyfr w strzale i w kodzie. Ponadto nigdy trafiona cyfra nie znajduje się na tym samym kolejnym miejscu, co w kodzie.

Po drugie: Obie liczby, zastępujące wyrazy STEFAN i BATORY, są kwadratami.
W rozwiązaniu wystarczy podać wartość STEFANa, choć oczywiście BATORY też będzie mile widziany.