100 i 13

A imię jego… sto i trzynaście. W oryginale jest oczywiście „czterdzieści i cztery”, ale oryginał pozostaje – mimo wielu hipotez, czyli prób wyjaśnienia – zagadką. Tak musi być, ponieważ – jak pisze profesor Wacław Kubacki w rozprawie Arcydramat Mickiewicza – „jednoznaczne wyjaśnienie spłyciłoby wartość literacką utworu, bowiem sens artystyczny tego symbolu wymaga, aby pozostał on nierozwiązany”.
Natomiast jeśli chodzi o „sto i trzynaście” sprawa jest jasna: na diagramie należy oznaczyć trasę (linię łamaną) przechodzącą przez 13 różnych liczb, których suma musi być równa 100. Trasa nie może odwiedzać dwukrotnie tej samej liczby, a tworzące ją odcinki powinny biec poziomo lub pionowo.
Zadanie w pierwszej chwili może się wydać żmudne. Gdy jednak uświadomimy sobie, że sumowanie liczb w trakcie rysowania trasy wcale nie jest konieczne, wszystko staje się proste.
W przykładzie oznaczona jest trasa „20 i 5”.

Przykład

Zadanie

W rozwiązaniu wystarczy podać dwie liczby na końcach łamanej, ale kolejność całej trzynastki też będzie mile widziana.