Rok mianownik

Ułamek jednostkowy to taki, który ma jedynkę w liczniku. Ułamek jednostkowy może być „rokowy”, jeśli w jego mianowniku występuje rok. Takiego ułamka dotyczy zadanie, polegające na przedstawieniu go w postaci sumy i/lub różnicy kilku ułamków. Jest jednak dodatkowy warunek: suma wszystkich liczb występujących w zapisie, czyli wszystkich liczników i mianowników, powinna być jak najmniejsza.
W przypadku bieżącego roku zadanie wydaje się proste, bo 2019 ma tylko dwa dzielniki nietrywialne – 3 i 673, więc kombinowania i liczenia jest niewiele, a efekt końcowy stanowi działanie 449/673–2/3 z sumą liczb 1127.
Proponuję wybiec w najbliższą przyszłość i znaleźć rozwiązanie dla roku 2020. Teraz dzielników jest więcej, zatem zadanie wymaga nieco więcej główkowania.