Łańcuch kamienny

Tradycyjny sposób gry w domino polega na tworzeniu łańcucha, w którym kamienie stykają się ze sobą połówkami z taką samą liczbą oczek. Zapewne nie tylko osoby, które grywają w domino, wiedzą, że jeśli partia zakończy się remisem, czyli powstanie łańcuch ze wszystkich 28 kamieni, to na jego końcach będą połówki z jednakową liczby oczek. Inaczej mówiąc, z wszystkich kamieni można ułożyć zgodnie z regułami gry obwód zamknięty.

Modyfikujemy podstawową zasadę sąsiedztwa: kamienie dokładamy do siebie tak, aby liczby oczek na stykających się połówkach zawsze różniły się o 1. Czy teraz ułożenie zamkniętego łańcucha z wszystkich kamieni domina będzie możliwe? Odpowiedź wypada oczywiście krótko uzasadnić.