Odmieńce

Początek miesiąca owocuje czasem zadaniem z ubiegłomiesięcznego konkursu w „Świecie Nauki”. Zwłaszcza gdy zadanie jest kontrowersyjne, a tak właśnie zdarzyło się w styczniu. Część rozwiązujących doszła bowiem do wniosku, że poniższa łamigłówka ma dwa rozwiązania, a sądząc z liczby różnych nadesłanych rozwiązań – nawet trzy. Czy rzeczywiście?

Zadanie jest nieregularnym sudoku 6×6 – w dodatku dubeltowym z parą odmieńców. W puste kratki każdego diagramu należy wpisać cyfry od 1 do 6 tak, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie oraz w każdej działce (heksominie) znalazło się sześć różnych cyfr. Ponadto w polach położonych w tym samym miejscu w obu diagramach powinny występować różne cyfry. A zasadnicze pytanie jest następujące: jaka cyfra powinna znaleźć się w różowym polu, aby było dokładnie jedno rozwiązanie?