Tylko prawda

W kilku językach istnieją kryptarytmy w rodzaju angielskiego:
THREE to liczba pierwsza, FOUR jest kwadratem, a EIGHT sześcianem. Liczebniki należy zastąpić liczbami tak, aby takim samym literom odpowiadały jednakowe cyfry, a różnym – różne. Oczywiście informacje o liczebnikach powinny dotyczyć przede wszystkim rozszyfrowanych liczb.

Wierne tłumaczenie tego zadania na polski wygląda obiecująco:
TRZY – liczba pierwsza, CZTERY – kwadrat, OSIEM – sześcian.
Niestety, rozwiązania brak. Byłoby – w dodatku tylko jedno – gdyby „skłamać”, informując, że OSIEM także jest kwadratem. Wówczas TRZY=5039, CZTERY=635209 (kwadrat 797), OSIEM=71824 (kwadrat 268).

Ponieważ jednak Łamiblog pisany jest pod przysięgą, więc prawda obowiązuje i musi być np. tak:
JEDEN – sześcian, TRZY – liczba pierwsza, STO – kwadrat.
Jakie liczby odpowiadają liczebnikom?