Cztery do kąta

Jest miniplansza 4×4 i są 4 pionki ustawione na czterech centralnych polach.

Łamigłówka polega na przesuwaniu w kolejnych ruchach po jednym pionku w wierszu lub kolumnie o jedną, dwie lub trzy kratki – tak, aby na koniec wszystkie cztery znalazły się w narożnych polach. W każdym ruchu można jednak przesunąć tylko taki pionek, który ma przynajmniej jednego sąsiada, czyli jest jednym z dwu stojących na polach sąsiadujących w rzędzie lub kolumnie.
Ze względu na symetrię układu podstawowy start jest jeden. Umówmy się, że będzie nim ruch b3-b4. Co dalej?
Znalezienie rozwiązania nie jest łatwe – nawet w dowolnej liczbie przesunięć. Te z nadesłanych, w których liczba ruchów będzie większa od minimalnej, będę uwalniał niezwłocznie.

PS (dopisane o godz. 16.00, 24.10)
Wprowadzamy rozróżnienie między ruchem a przesunięciem: dwa lub więcej kolejnych przesunięć tego samego pionka uważamy za jeden ruch. Minimalna liczba ruchów – o nią chodzi – może być więc mniejsza od liczby przesunięć.