Nie przez 7

Z dziewięciu różnych cyfr większych od zera wybieramy cztery, których suma podzielna jest przez 7. Z tych cyfr próbujemy utworzyć 4-cyfrową liczbę (bez powtarzania cyfr) podzielną przez 7.
Na przykład, po wybraniu cyfr 5, 6, 8, 9 (suma 28|7) sprawa jest prosta, bo z 24 liczb możliwych do utworzenia aż sześć dzieli się przez 7 (5698, 6895, 6958, 8596, 8659, 9856). Celem jest znalezienie takiego kwartetu, z którego nie uda się złożyć żadnej 4-cyfrowej wielokrotności siedmiu.
Czy z tym zadaniem można się uporać „na piechotę” bez żmudnego wybierania odpowiednich czwórek cyfr i sprawdzania podzielności przez 7 składanych z nich liczb, czyli bez stosowania metody siłowej albo przynajmniej jakoś ją sprytnie ograniczając? Oto jest pytanie.