Kwadrandia

Początkowo miało być bez fabułki, czyli krótko i treściwie. Ponieważ jednak ostatnio tłumaczyłem artykuł o tzw. gerrymanderingu (machlojki przy podziale na okręgi wyborcze w USA), więc wpadł mi do głowy pomysł pofantazjowania i powstała poniższa zapewne nieco przegięta bajeczka.

Kwadrandia dzieli się na 25 jednostek administracyjnych zwanych kwadrylami. Przed wyborami wysoka komisja dokonuje podziału kraju na 10 okręgów wyborczych (jednomandatowych), uwzględniając wyniki przedwyborczego sondażu. Przykładowe wyniki zwizualizowane są na diagramie z lewej strony: Partia SL (Szarych Ludzi) ma przewagę w szarych kwadrylach, Partia BL (Białych Ludzi) – w białych. Zasada podziału jest kuriozalna: sześć okręgów wyborczych powinno być prostokątami 3×1 (kwadryli), trzy – prostokątami 2×1, a jeden – 1×1, czyli jednokwadrylowy. Ponadto, co równie dziwaczne, rozmieszczenie szarych kwadryli w każdym okręgu tej samej wielkości powinno być inne. Właściwy podział przedstawiony jest na środkowym diagramie.

Tak było w poprzednich wyborach. W tegorocznych wyniki sondażu są inne, a obrazuje je rysunek z prawej strony. Proszę dokonać aktualnego podziału Kwadrandii na okręgi wyborcze, przestrzegając podanych wyżej zasad.
W rozwiązaniu wystarczy podać sumę liczb na przekątnych – każda oznacza wielkość okręgu, do którego należy dany kwadryl z liczbą. Jak widać w poprzednich wyborach suma ta wynosiła 22.