Na skróty

Uczeń „skrócił” ułamek 139/695, skreślając jednakowe cyfry z licznika i mianownika i zauważył, że to działa, bo wynik był prawidłowy – 13/65=1/5. Nauczyciel skarcił ucznia i dodał, że taki błędny sposób skracania bardzo rzadko prowadzi do poprawnego wyniku.
Następnego dnia uczeń „skrócił” inny ułamek z 3-cyfrowymi licznikiem i mianownikiem w dokładnie taki sam sposób, tzn. skreślił cyfrę jednostek w liczniku i cyfrę dziesiątek w mianowniku, bo obie były jednakowe i – o dziwo – także otrzymał prawidłowy wynik.
– Jesteś niekonsekwentny – zauważył nauczyciel – bo skoro uparłeś się stosować ten sposób, to w otrzymanym wyniku cyfra jednostek licznika i dziesiątek mianownika nadal są takie same, więc je także powinieneś skreślić.
Uczeń skreślił wskazane cyfry, ale końcowy wynik z jednocyfrowymi licznikiem i mianownikiem był już błędny. Jaki?