Strzałkomino bis

Zagadka indukcyjna z poprzedniego wpisu była bardzo trudna, więc powinienem napisać, że jedna osoba (kobert – gratulacje!) ją rozwiązała, czyli rozszyfrowała główną regułę zadania.
Całość instrukcji obsługi strzałkomina brzmi zatem tak:
Na diagramie rozmieszczono pewną liczbę kamieni domina strzałkowego. Każdy zakrywa parę pól, lecz kamienie nigdzie nie stykają się bokami (rogami mogą). Wszystkich różnych kamieni jest sześć – jak na rysunku poniżej (na żadnym strzałka nie wskazuje na strzałkę) – ale wśród ulokowanych na diagramie każdy może występować więcej niż raz lub wcale.

Granice kamieni oraz niektóre strzałki usunięto z diagramu. Mogło być nawet tak, że znikły całe kamienie. Na podstawie pozostawionych fragmentów należy odtworzyć położenie i rodzaje wszystkich kamieni, a podstawowym kluczem do rozwiązania jest następująca informacja:
z trzech możliwych zwrotów każdej strzałki właściwy jest ten, przy którym strzałka wskazuje na najdłuższy ciągły rząd pustych pól.
Gwoli jasności prosty przykład z rozwiązaniem znajduje się w poprzednim wpisie, zaś poniżej propozycja zadania trudniejszego niż poprzednio, ale oczywiście łatwiejszego niż ubiegłotygodniowa zagadka indukcyjna.

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę strzałek wskazujących w każdym kierunku (N, E, S, W).

PS 14:06 – poprawiony diagram (strzałka w lewym górnym rogu skierowana w dół)