Po drugie

Rzadko się zdarza, aby poniewczasie okazywało się, że zadanie – sprawdzone przed publikacją przez kilka osób, które zgodnie uznały, że jest tylko jedno konkretne rozwiązanie – ma w rzeczywistości dwa rozwiązania. „Poniewczasie”, czyli po publikacji – oczywiście dzięki czytelnikom, a ściślej rozwiązywaczom. Wyjątkowo bywa tak, że odkrywca drugiego rozwiązania jest jeden. Dwa przykłady – poniżej.

W ubiegłorocznym Omnibusie wakacyjnym znalazła się seria zadań Yin-yang. Polegają one na wpisaniu w kratki kółek i krzyżyków (niektóre już są na swoich miejscach) tak, by pola z kółkami tworzyły jeden spójny wielokąt i pola z krzyżykami także. Ponadto cztery takie same znaki nie mogą znaleźć się w czterech kratkach tworzących kwadrat 2×2.
Przykład:

Oto diagram zadania (najtrudniejszego z serii), oraz jego rozwiązanie (jakoby jedyne) podane w Omnibusie:
     
Tymczasem Pani Kamila Waloch znalazła drugie rozwiązanie. Jakie? Rozwiązanie to różni się od podanego wyżej innymi znakami w kilku polach. Czy komuś z Państwa uda się ustalić, w których polach nastąpi zmiana i poda współrzędne tych pól?

Drugie zadanie jest z zupełnie innej beczki. Chodzi o dwuwiersz-zagadkę z tegorocznego Omnibusa wakacyjnego, który ukazał się parę tygodni temu:

Uczeni _ _ _ _ _, że _ _ _ _ _ może
prowadzić często do groźnych schorzeń.

Zagadka polega na wpisaniu zamiast kresek dwu 5-literowych słów, z których jedno różni się od drugiego tylko brakiem znaku(ów) diakrytycznego(ych). Po tym uzupełnieniu tekst powinien być oczywiście sensowny i poprawny gramatycznie. Tytuł dwuwiersza („Coś z powietrza”) sugeruje rozwiązanie firmowe – SĄDZĄ – SADZA, ale gdyby tytuł ten pominąć, to pasowałoby także inne rozwiązanie zaproponowane przez Pana Michała Karwańskiego. Jakie?