Liczebniki i TUZIN

Tym razem jest nieco trudniej.
Liczebnikami SIEDEM i OSIEM oraz rzeczownikiem TUZIN zaszyfrowano trzy liczby. Takim samym cyfrom odpowiadają jednakowe litery, a różnym cyfrom – różne litery. SIEDEM jest wielokrotnością siedmiu, OSIEM – najmniejszą możliwą wielokrotnością ośmiu, a TUZIN jest nie tylko wielokrotnością dwunastu, ale także siedmiu i ośmiu.
Jaką liczbą jest TUZIN?