Słupki rosną

Sprawdzam na znajomych główkołamaczach stopień trudności zadań szykowanych do kolejnego „Omnibusa”. Wprawdzie z redakcji i spoza niej docierają do mnie najczęściej opinie, że zadania w „Omnibusach” łatwe nie są, ale jednak nie chciałbym przesadzić. Najwięcej wątpliwości mam w przypadku łamigłówek, przy których rozwiązujący mają kłopot z ustaleniem, jak daną rzecz w ogóle ugryźć. Kłopot dotyczy zadań choć trochę nietypowych i jest zwykle stanem przejściowym – kończy się w momencie, gdy rozwiązujący zaczyna zaskakiwać i stopniowo odkrywa ścieżki wiodące do celu. Jeśli jednak wpadnięcie na właściwy trop trwa zbyt długo, zaczynam mieć wątpliwości, czy nie przeginam. Taka sytuacja wiąże się z poniższym rodzajem zadania.
Diagram pokratkowany jest liniami przerywanymi oraz podzielony ciągłymi liniami na wielokąty. W kolumnach oznaczono także białe paski, czyli miejsca na „słupki”, które należy oznaczyć tak, aby spełnione były następujące dwa warunki:
– każdy słupek powinien sięgać innej wysokości (środka kratki) oznaczonej liczbą z lewej strony diagramu – od 0 do 8 (zero jest brakiem słupka);
– cztery i tylko cztery kratki każdego wieloboku powinny znaleźć się w zasięgu słupków.
Przykład

Zadanie

Końcowym rozwiązaniem jest ciąg liczb pod diagramem, oznaczających wysokości kolejnych słupków.