Licha

Sprzężenie zwrotne było na łamiblogowej tapecie przynajmniej raz, a być może więcej razy, ale na małą skalę, jakby przy okazji. Chodzi o zadania, w których występuje zależność między dwiema różnymi cechami tych samych elementów. Ściślej: obie te cechy stanowią nawzajem względem siebie zarówno przyczynę, jak i skutek. Elementami są zwykle liczby, a cechami ich liczby i wartości. Poniższe zadanie jest jeszcze jednym przykładem takiego feedbacku.
W puste pola należy wpisać takie cyfry, aby cyfra w każdej kratce oznaczała liczbę sąsiednich kratek z cyfrą nieparzystą (zwaną dawniej lichem – stąd tytuł wpisu). Sąsiednimi są kratki, stykające się bokiem lub tylko rogiem.

Przykład

Zadanie

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę cyfr (liczb) nieparzystych w polach na przekątnych diagramu.