Nie tylko CBA

Literama (zadanie plus rozwiązanie) wygląda na przykład tak:

Przypomnę o co chodzi w tym przypadku.
W kratkach należy rozmieścić litery ABC tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) znalazły się trzy różne. Liter jest mniej niż kratek, więc dwa pola w każdym rzędzie zostają puste. Kluczem do rozwiązania są literowe podpowiedzi przy brzegach – każda jest taka, jak najbliższa litera w rzędzie, przy końcu którego podpowiedź się znajduje.

A teraz niby to samo, ale trochę inaczej.

Tym razem przy brzegach są niewiadome. Każda z nich określa konkretny ciąg trzech liter w danym rzędzie, czyli ich kolejność – patrząc od niewiadomej wzdłuż rzędu lub kolumny (teoretycznie niewiadomych może być sześć). Ponadto x zawsze oznacza ciąg ABC. Jakie ciągi oznaczają pozostałe niewiadome – nie wiadomo. W przykładzie y=CAB.

W zadaniu niewiadome jako symbole są trzy, a w rzeczywistości dwie, bo – przypominam – x jest znane, równe ABC.

Jako rozwiązanie wystarczy podać ciągi-niewiadome y i z.