Trzy po trzy

Kamień domina jest prostokątem 1×2 rozdzielonym na połowy; kamień do gry w trino to prostokąt 1×3 podzielony na trzy kwadratowe części – na każdej znajduje się kombinacja innych i różnie rozmieszczonych względem siebie trzech liczb z zakresu od 0 do 3. Komplet trina składa się więc z 40 kamieni, wśród których są m. in. trzy z trzema różnymi liczbami – 1, 2, 3, różniące się rozmieszczeniem tych liczb, a więc takie, jak na poniższym rysunku obok przykładu.
Łamigłówka polega na skorzystaniu z tych trzech rodzajów kamieni i umieszczeniu kilku z nich na diagramie w taki sposób, aby liczba w szarym polu równa była sumie liczb na częściach kamieni stykających się bokiem z tym polem. Niektóre kamienie tego samego rodzaju mogą się powtarzać, choć nie wszystkie rodzaje muszą być użyte. Na szarych polach kamieni kłaść nie wolno, a ponadto dwa kamienie nie mogą zajmować sąsiednich pól – nawet stykających się tylko rogami.

Przykład

Zadanie

W rozwiązaniu wystarczy podać, na ile białych obszarów podzielony został diagram po umieszczeniu kamieni oraz z ilu pól składa się każdy z tych obszarów. Zapis rozwiązania przykładu byłby więc następujący: 3 (1, 2, 5).