Trzy po trzy Fareya

Do białych pól diagramu należy wpisać dziewięć umieszczonych nad nim ułamków – tworzą one tzw. ciąg Fareya F5. Ich rozmieszczenie powinno być takie, aby w wierszach i kolumnach powstały poprawne działania, a wynikiem każdego powinna być liczba naturalna n. Działania w rzędach należy wykonywać po kolei, czyli bez uwzględniania pierwszeństwa mnożenia i dzielenia (uwaga ta dotyczy praktycznie tylko środkowej kolumny).

Jeszcze dodatkowa uwaga (po uwadze Czytelnika): w zadaniu nie jest powiedziane, że wynik każdego działania powinien być taki sam. Powinien być tylko zawsze liczbą naturalną n (litera n oznacza każdą liczbę naturalną).