Resztoku

Do trzech razy sztuka, czyli zdecydowałem się przedstawić trzecie z serii odmian sudoku podobnego rodzaju. Podobieństwo polega na umieszczaniu podpowiedzi na granicach między polami. Poprzednio w tych miejscach pojawiały się ułamki lub informacje dotyczące ułamków, które były wpisywane w pola. Tym razem podpowiedzi wiążą się z dzieleniem: liczba na granicy dwóch pól jest resztą z dzielenia większej z pary liczb, które powinny trafić do tych pól, przez mniejszą. Zero oznacza oczywiście, że mniejsza liczba jest dzielnikiem większej.

Zadanie wydaje się dość trudne. Jednoznaczne są tylko jedynki, dalej zaczynają się schody. Ciekawe, czy możliwe jest usunięcie jakiejś podpowiedzi bez utraty jednoznaczności rozwiązania.
Jako rozwiązanie końcowe wystarczy podać kolejne liczby w wierszu wskazanym strzałką.