Liczby na krzyż

Krzyżówki liczbowe bywają różne, ale wszystkie mają cechę analogiczną do typowej dla tradycyjnych krzyżówek: w kratkach zamiast liter, tworzących słowa, pojawiają się cyfry, tworzące liczby.
Przed mniej więcej dziesięciu laty lansowana była, jako następca sudoku, krzyżówka liczbowa kakuro, która tu i ówdzie wciąż się pojawia. To jednak łamigłówka mocno sztampowa, bo każde „objaśnienie” jest w niej tego samego rodzaju – stanowi sumę cyfr wpisywanej liczby. Ciekawsze są zadania, w których liczby określa się w bardziej zróżnicowany sposób – każde określenie dotyczy albo jakiejś cechy szukanej liczby, albo jej koligacji z inną odgadywaną liczbą. Takie krzyżówki znane są od lat blisko stu lat. Pierwsze były publikowane w Anglii.
Mam słabość do małych zadań tego typu – z co najwyżej kilkunastoma liczbami oraz „czystym” diagramem (bez czarnych kratek), w których każde pole jest skrzyżowaniem, czyli każda wpisywana cyfra należy do dwóch liczb. Poniżej przykład – kolejny, bo krzyżówki liczbowe przed laty już się w Łamiblogu pojawiały.


Poziomo:
A) pierwsza cyfra jest wielokrotnością drugiej
C) 3 × A poziomo
D) C pionowo + E pionowo – 1
E) każda kolejna cyfra jest większa od poprzedniej
F) 2 × B pionowo
Pionowo:
A) każda kolejna cyfra jest mniejsza od poprzedniej
B) wszystkie cyfry są nieparzyste
C) każda kolejna cyfra jest większa od poprzedniej
D) 14 × E pionowo
E) liczba dwukrotnie mniejsza od liczby, którą tworzą druga i trzecia cyfra liczby E poziomo

Ta krzyżówka miała trafić do „Omnibusa”, ale wypadła, bo uznałem, że dla przeciętnego rozwiązywacza jest za trudna. Czy słusznie?