Król konno

Konik (szachowy) jaki jest, każdy widzi – i każdy wie, jak się porusza. Znane są także ruchy króla.
Nazwiemy grupę pól szachownicy konikowo spójnymi, jeśli skoczek da radę obskoczyć je jednym ciągiem. Zauważmy że taką grupę mogą tworzyć pola, które nie są spójnym obszarem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, czyli nie stykają się ze sobą – nawet tylko rogiem.
Niechaj zaś królewsko spójnymi będzie grupa pól, które król może zaliczyć jednociągowym spacerkiem.
Określenie „jednym ciągiem” jest równoznaczne ze stwierdzeniem „nie goszcząc dwukrotnie na tym samym polu w trakcie wizytowania wszystkich pól”.
Ile pól szachownicy i jak rozmieszczonych tworzy najmniejszą grupę, która jest spójna równocześnie konikowo i królewsko? Proszę podać współrzędne tych pól na szachownicy.

Czy taka minigrupa jest tylko jedna (z dokładnością do obrotów i odbić)?