Test piątkowy

Pięć osób – V, W, X, Y, Z – rozwiązuje test złożony z pięciu pytań. Pod każdym pytaniem znajduje się pięć możliwych odpowiedzi – A, B, C, D, E – z których tylko jedna jest prawidłowa.
W tabeli podano odpowiedzi na poszczególne pytania wybrane przez każdą z osób.

Wiadomo, że:
– jedna osoba podała 4 poprawne* odpowiedzi
– dwie osoby podały 3 poprawne odpowiedzi
– jedna osoba podała 2 poprawne odpowiedzi
– wszystkie odpowiedzi jednej osoby były błędne
Do ostatniego wiersza tabeli, oznaczonego literą Q, proszę wpisać 5 prawidłowych odpowiedzi.
*określenie „x poprawnych” oznacza też „5-x błędnych”.