Dla wodniaków

W przedpoprzednim wpisie ”zapachniało” bezwonnym tlenkiem węgla, czyli czadem, czyli CO, co apartado skwitował ironiczno-retorycznym pytaniem: Czy następny wpis będzie miał tytuł związany z wodą? Pytanie jest, wbrew pozorom, całkiem sensowne, bo w analogicznych „chemicznych” zadaniach logicznych pojawiają się także cząsteczki H2O. W rozwiązaniu poniższego przykładu takiej łamigłówki cząsteczek jest pięć (można by też zastąpić je cząsteczkami CO2).

Z przykładu łatwo się zorientować, na czym polega zadanie: ujawnione są wszystkie atomy wodoru; brakuje atomów tlenu, zatem w niektóre puste kratki należy wpisać symbole O i połączyć każdy dwoma wiązaniami, czyli krótkimi kreseczkami, z dwoma atomami wodoru, tworząc cząsteczkę. Żadne dwa symbole O nie mogą znaleźć się w sąsiednich polach, nawet stykających się tylko rogiem.
W zadaniu wodorów jest 30, więc tlenów i cząsteczek powinno pojawić się 15.

Jeśli w rozwiązaniu „zaszarzyć” pola zajęte przez cząsteczki, to podzielą one diagram na jasne części. Jako rozwiązanie wystarczy podać, ile jest tych jasnych części i z ilu pól składa się każda z nich (w przykładzie części są cztery – 1-, 2-, 3- i 4-kratkowa).