Królewska królówka

Zadania takie, jak poniższe zwane są czasem królówkami.
krkr_1
Z danego diagramu należy odczytać jakieś słowo lub krótki tekst, wędrując po polach ruchem króla szachowego, czyli przechodząc z pola na sąsiednie pole – w wierszu, w kolumnie lub na ukos. Kolejno „zaliczane” litery powinny być kolejnymi literami tekstu. W diagramie 3×3 ukrywa się imię i nazwisko STANISŁAW STASZIC, w diagramie 3×4 – nazwa RZECZPOSPOLITA POLSKA.

Ułożenie ambitnej królówki to częściowo kwestia przypadku. „Ambitnej” oznacza, że różnych liter jest tyle, co pól prostokątnego diagramu, a ich układ w odczytywanym tekście jest taki, że tekst da się wcisnąć w graf królewski.

Ostatnio ślęczałem nad naszym ostatnim królem. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI ma tuzin różnych liter, więc kusi, aby spróbować upchnąć go w diagramie 3×4. Niestety, łatwo sprawdzić, że to niemożliwe. Proponuję więc pogimnastykować umysł nad królówką poniekąd mniej ambitną, polegającą na ulokowaniu ostatniego króla w kwadracie 4×4. Niektóre litery mogą się w diagramie powtórzyć, ale powtórzeń powinno być jak najmniej, czyli niektóre z 16 pól pozostaną puste. Czy komuś uda się nie umieścić liter w więcej niż jednym polu?

Kom