Labirynt liczbowy

Różowe pola w przeciwległych rogach diagramu należy połączyć linią przechodzącą przez 25 pól z różnymi liczbami (od 1 do 25, wliczając w to różowe start i metę).
Na wyznaczonej trasie znajdzie się także 25 liter. Część z nich należy wybrać, stosując następujące kryterium: do „wybrańców” zalicza się literę w polu z liczbą większą od liczby w poprzednim polu o liczbę nieparzystą. Z wybranych liter można utworzyć słowo, które zwięźle i konkretnie określa przyczynę dłuższej przerwy w blogowej aktywności gospodarza Łamibloga. Jakie to słowo?
Aby oszczędzić Państwu szukania pewniaków, czyli „samotników” (liczb występujących tylko raz), podpowiem, że takowych nie ma – oczywiście poza 1 i 25.
Podejrzewam, że utworzenie słowa (ze względu na pisownię) będzie nie mniej trudne niż wyznaczenie trasy.

Przykład (1-13):
lali_1

Zadanie (1-25):
lali_2

Kom