Bez zalążka

We wszystkich (prawie wszystkich?) łamigłówkach diagramowych, polegających na wpisywaniu cyfr w kratki (ściślej: we wszystkie kratki), występuje zalążek. Zalążkiem nazywam przynajmniej kilka cyfr wpisanych w diagram na dobry początek, a tak naprawdę po to, aby rozwiązanie było jedno. Typowym przykładem jest sudoku, które zwykle zawiera na starcie nieco ponad 20 pól z cyframi, a co najmniej 17. Wszystko wskazuje na to, że mniej być nie może, a nikt nie wie dlaczego, tzn. nikt nie udowodnił, że 17 to rzeczywiście minimum.

Czy istnieją zadania bez zalążka? Inaczej mówiąc: czy można tak sformułować reguły zabawy, aby umieszczanie ileś tam cyfrowego zalążka nie było konieczne? Oto przykład, że jest to możliwe.

beza_1

W każdy wielokąt (polimino) obejmujący N kratek należy wpisać N różnych liczb od 1 do N. Każde dwie kolejne liczby w wielokącie powinny znaleźć się w sąsiednich kratkach, czyli mających wspólny bok. Natomiast w całym diagramie jednakowe liczby nie mogą pojawić się w sąsiednich kratkach.
W rozwiązaniu można podać tylko sumę dziewięciu liczb na przekątnej łączącej lewy górny róg z prawym dolnym.

Kom