Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko

30.01.2017
poniedziałek

Blokorama

30 stycznia 2017, poniedziałek,

Blokowisko dawno nie gościło w Łamiblogu, zatem wypada zacząć od przypomnienia reguł zabawy.
Kwadrat n × n należy wypełnić cyframi od 1 do n tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) znalazło się n różnych cyfr. Każda cyfra oznacza wysokość (liczbę pięter) bloku stojącego na danym polu. Kluczem do rozwiązania są cyfry obok rzędów – każda jest równa liczbie bloków widocznych w danym rzędzie przez kogoś patrzącego z daleka na ten rząd od strony, z której umieszczona jest cyfra, czyli w kierunku wskazanym przez strzałkę przy cyfrze (wyższy blok zasłania wszystkie niższe stojące za nim).
Poniżej przykład w formie bliskiej blokowej rzeczywistości, z dodatkowym przestrzennym rozwiązaniem:
blora_1
Istnieje sporo odmian blokowiska, zwykle „krzyżówek” z innymi zadaniami. Jedna z ciekawszych i niezbyt zakręconych nawiązuje do łamigłówki zwanej literamą. Klucz do rozwiązania jest w tej odmianie nieco bardziej skomplikowany, dotyczy bowiem dwóch ewentualności: każda cyfra obok diagramu może oznaczać to, co w blokowisku, ale może być także równa cyfrze w najbliższym polu wskazanym strzałką; jaka jest właściwa „rola” cyfry ze strzałką – to trzeba samemu ustalić. Druga ewentualność jest podobna do występującej w literamie, w której jednak do diagramu zamiast cyfr wpisuje się litery.
Oto przykład blokoramy 4×4:
blora_2
Czerwone cyfry w rozwiązaniu „działają” jak w blokowisku, zielone – jak w literamie, czarna dwójka (taka sytuacja również jest możliwa) – na oba sposoby równocześnie.
Łamigłówka do odrobienia w domu jest blokoramą 6×6, a więc w każdym wierszu i w każdej kolumnie powinny pojawić się cyfry od 1 do 6.
blora_3
Zadanie pochodzi z 18 Łamigłówkowych Mistrzostw Świata (Turcja, 2009), więc łatwe nie jest.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 9

Dodaj komentarz »
 1. Na było jakoś specjalnie trudne… W prawym dolnym rogu nie może być 5, bo przeszkadza liczba 3. W środkowym rzędzie przy prawej 5 nie może być 5, bo przeszkadza 5 z prawego dolnego rogu. A potem już jakoś samo idzie.
  253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452

 2. W porównaniu z poprzednim zadaniem, to bułka z pryszczem.

  Początek:
  1. Czwarty wiersz można ułożyć na dwa sposoby. 5 musi być w skrajnym polu, więc pozostałe bloki muszą się ułożyć kolejno wg wzrostu, aby wszystkie były widoczne z przeciwnej strony. Ale jeśli 5 będzie po prawej stronie, to nie da się dobrze ułożyć ostatniej kolumny (maks. cztery widoczne bloki od dołu). Czyli 564321.
  2. Prawy kolumna: 5 w ostatnim polu spowoduje sprzeczność w ostatnim wierszu (maks. dwa widoczne pola z prawej). Wraz z już postawioną jedynką, nie da się inaczej, niż: 654132.
  3. Pierwszy wiersz: 6 w ostatnim polu powoduje, że aby z lewej były widoczne dwa bloki, musimy postawić 5 w pierwszym polu, ale to się gryzie z już postawioną cyfrą w czwartym rzędzie. Czyli będzie tutaj 2.
  4. Czwarta kolumna: pierwsze pole może mieć 1, 4 lub 5. 5 odpada, bo zbyt dużo zakrywa. Ostatnie pole: 1, 4, 5 lub 6 i tak samo odpadają 5 i 6. Załóżmy, że 1 będzie na dole, a 4 na górze. W przedostatnim polu będzie możliwa tylko 2, więc aby z dołu widać było cztery bloki, musimy uzupełnić to tak: 4, 5, 6, 3, 2, 1 – ale wtedy w drugim wierszu są dwie piątki. Wobec tego 1 musi być na górze, a 4 na dole. 6 będzie w przedostatnim (żeby nie zakrywać zbyt wiele z góry) i ostatecznie: 1, 2, 5, 3, 6, 4.
  5. Przedostatni wiersz, przedostatnie pole: 3 zakrywa tylko 1 lub 2, ale powyżej jest już 2, więc będzie 1. W wierszu brakuje jeszcze 2, 4 i 5, ale w pierwszej kolumnie pasować będzie tylko 4.
  6. Trzeci wiersz: w pierwszym polu brakuje 1, 3 i 6 (patrząc na kolumnę). Czwórka z boku będzie czerwona, więc 6 odpada. 3 zasłania tylko 1 i 2, ale 5 zasłania 4, więc również tak się nie da. Zostaje nam 1. 6 musi być w przedostatnim polu, bo inaczej pozasłania za dużo.

  W tym momencie jest:
  2__1_6
  ___2_5
  1__564
  564321
  4__613
  ___4_2

  Jeszcze trochę dłubania i:
  253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452

 3. Zadanie nie jest łatwe ale i zbyt trudne też nie.
  253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. 2 5 3 1 4 6
  6 4 1 2 3 5
  1 3 2 5 6 4
  5 6 4 3 2 1
  4 2 5 6 1 3
  3 1 6 4 5 2

 6. 2 5 3 1 4 6
  6 4 1 2 3 5
  1 3 2 5 6 4
  5 6 4 3 2 1
  4 2 5 6 1 3
  3 1 6 4 5 2

 7. 253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452

 8. 2 5 3 1 4 6
  6 4 1 2 3 5
  1 3 2 5 6 4
  5 6 4 3 2 1
  4 2 5 6 1 3
  3 1 6 4 5 2

 9. 253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452

 10. Jedyne rozwiązanie:
  253146
  641235
  132564
  564321
  425613
  316452
  Zadanie łatwe. 4 wiersz i 6 kolumna natychmiast. Potem wiersze 3 i 5 oraz 4 kolumna. 3 ostatnie cyfry 6 wiersza a następnie lewy górny róg. Reszta z góry. Komputer niepotrzebny. Oczywiście na MŚ mamy dodatkowo limit czasu, stress, presję, upał (Turcja), zagrożenie islamem, brak demokracji, tolerancji oraz wolności słowa, więc zadanie robi się proporcjonalnie trudniejsze 😉

css.php