Feedback

Od dawna przymierzam się, aby pozbierać łamigłówki, w których występuje sprzężenie zwrotne. Chodzi oczywiście o rodzaje, a nie konkretne zadania. Kiedyś wydawało mi się, że zbiorek będzie dość pokaźny, jak na tak nietypowy temat – powiedzmy kilkanaście sztuk. Potem, błądząc po aktualiach i archiwach, doszedłem do wniosku, że wręcz przeciwnie – zbierze się tylko kilka eksponatów i niemal wszystkie oparte na podobnej zasadzie, dotyczącej zależności między liczbami, jako elementami zbioru, a ich wartościami.

Zadania z feedbackiem są pomysłem stosunkowo nowym. Prawdopodobnie pierwszymi były tzw. liczbowe samozdania (self-referential sentences), zwane także autogramami, które polegały na uzupełnianiu zdań liczebnikami, a pojawiły się na łamach Scientific American w rubryce Metamagical Themas Douglasa Hofstadtera na początku lat 80. ub. wieku. Są one nieco ciekawsze w językach fleksyjnych, a więc głównie w polskim, bo uzupełniając liczebnikami np. poniższe zdanie trzeba pamiętać, aby było ono nie tylko prawdziwe, ale także poprawne gramatycznie:

W TYM ZDANIU JEST _______ LITER T, _______ LITERY Ś ORAZ _______ LITER I.

Sztandarowa łamigłówka ze sprzężeniem zwrotnym debiutowała w roku 1995 w japońskim magazynie Puzzler i była przez wiele lat jednym z dań firmowych tego pisma. Mimo oryginalnego, znakomitego pomysłu nie wypłynęła na szersze wody, bo należy z natury – jak zresztą wszystkie zadania ze sprzężeniem zwrotnym – do twardych orzechów. W Polsce nosi nazwę „Cyfry do strzałek”, na świecie debiutowała jako „Number Pointers”, ale pojawia się także pod innymi nazwami, np. „Japanese Arrows”. Przed wielu laty gościła w Łamiblogu (chyba nawet dwukrotnie), ale skoro szykuję mały przegląd zadań z feedbackiem, postanowiłem ją przypomnieć.

Instrukcja jest krótka i zakręcona:

do każdej kratki należy wpisać taką cyfrę X – z zakresu od 1 do 6 – aby strzałka w danej kratce wskazywała na tyle różnych cyfr, jaka jest wartość cyfry X. Na dobry początek jedna cyfra jest już na swoim miejscu.

W małym przykładzie zakres cyfr jest oczywiście odpowiednio mniejszy.

Przykład
Fi_1
Fee_2
Zadanie jest ekstremalnie trudnym sprawdzianem logicznego myślenia, koncentracji i wytrwałości. Wypadałoby je opatrzyć ostrzeżeniem: do rozwiązywania na własną odpowiedzialność. Na okoliczność ewentualnych uwag, dotyczących sposobu lub toku rozwiązywania, wiersze i kolumny diagramu oznaczone są literami. Moim zdaniem na początku rozwiązywania udaje się po krótkich „bólach” ustalić cały jeden rząd. Który?
Jeśli mimo wszystko komuś uda się dotrzeć do finału, wystarczy, jeśli poda, ile razy w diagramie występują cyfry 3 i 4. Mile widziane będą także informacje o czasie rozwiązywania.

Kom