Dwa ruchy

Gracz A pisze kilka cyfr w rzędzie z małymi odstępami. Gracz B umieszcza między nimi znaki działań – tylko plusy i minusy, a na końcu stawia znak równości. Utworzone w ten sposób działanie kończy grę. Jeżeli jego wynik jest liczbą nieparzystą, wygrywa A, jeśli parzystą – B.
Gdyby cyfry były tylko dwie, czyli mniej niż kilka, wówczas A zawsze mógłby wygrać parą cyfr, z których jedna byłaby parzysta, a druga nieparzysta, bo ich suma i różnica są nieparzyste.
Uściślamy i komplikujemy reguły oraz wyróżniamy dwa warianty:
A pisze osiem cyfr, a wśród siedmiu znaków stawianych przez B obok plusów i minusów:
1) może pojawić się jeden znak mnożenia.
2) musi pojawić się jeden znak mnożenia.
Kto – A czy B – w każdym z tych wariantów może zapewnić sobie wygraną oraz jakimi i jak rozmieszczonymi cyframi lub znakami działań?

Kom