Na pomoc amazonce

Jeszcze raz w roli głównej wystąpi amazonka (na diagramie odwrócony hetman), czyli nietypowa figura szachowa – hetman, który może poruszać się także jak skoczek. Zasięg oddziaływania tej figury przedstawia rysunek w poprzednim wpisie.
Tym razem nietypowe jest również zadanie. To tzw. mat pomocniczy, w którym cel, czyli zamatowanie czarnego króla, jest wspólny dla obu stron. Inaczej mówiąc, nie tylko białe dążą do dania mata czarnemu królowi, ale również czarne grają tak, aby ich król jak najszybciej dostał mata. Warto dodać w związku z poniższym zadaniem, że i sam czarny król rusza się tak, jakby otrzymanie ostatecznego ciosu było jego największym marzeniem.

Npa_1

Zadanie jest dwuchodówką, ale – w przeciwieństwie do zwykłych zadań – w tym przypadku zaczynają czarne, a po ich drugim ruchu białe wykonują posunięcie matujące. Jakie będą cztery kolejne ruchy?
W rozwiązaniu także pojawia się coś nietypowego, ale nie napiszę co, bo wówczas to proste zadanie stałoby się niemal trywialne.

Kom