Wybory

Do fotela prezydenckiego kandydowało pięć osób – V, W, X, Y, Z. Stawka była bardzo wyrównana. Pięć firm (A, B, C, D, E) przeprowadziło sondaże tuż przed wyborami, a ich wyniki różniły się. W tabeli przedstawiono kolejność kandydatów w poszczególnych sondażach, zgodną z liczbami głosów oddanych na każdego.

Wyb_1

Po wyborach okazało się, że żadna z tych kolejności nie była zgodna z wynikiem wyborów, ale każda pozycja została trafiona w co najmniej jednym sondażu (trafieniem jest wskazanie właściwego kandydata na właściwym miejscu). Ponadto cztery sondaże zawierały tyle samo trafień, a jeden o jedno trafienie mniej.
Jakie były wyniki wyborów, czyli którzy kandydaci znaleźli się na kolejnych miejscach?

Kom