Konsumpcja 2016

Tytuł tego wpisu jest zaszyfrowanym dodawaniem:

Kon_1

Pod dziesięcioma różnymi literami ukrywa się dziesięć różnych cyfr.
Jaką 10-cyfrową liczbą wyraża się KONSUMPCJA, jeśli dodawanie jest poprawne, a rozmieszczenie zaszyfrowanych literami cyfr spełnia następujące dodatkowe warunki:
– wszystkie różnice między cyframi w sąsiednich kratkach (mających wspólny bok) są większe od 2;
– tylko dwie z tych różnic są równe 3?

Gdyby sumą był np. rok 2015 albo 2017, to KONSUMPCJA okazałaby się „bezwartościowa”, czyli żadnego rozwiązania by nie było,  niezależnie od warunków dodatkowych. Dlaczego?
Który najbliższy rok zapewnia (bez warunków dodatkowych) obfitą 10-cyfrową KONSUMPCJĘ, czyli rozwiązanie, a właściwie wiele rozwiązań?

Kom