Iloczyn miesięczny

Połączenia kryptarytmów z działaniami szkieletowymi już w Łamiblogu bywały. Przypomnę, że w obu przypadkach, a więc także w ich połączeniu, chodzi o rozszyfrowanie działania. Różnica jest tylko taka, że w kryptarytmie cyfry zastąpione są literami (konkretne litery odpowiadają konkretnym cyfrom, więc jest ich nie więcej niż dziesięć; nierzadko litery tworzą słowa), a w „szkielecie” po większości cyfr pozostają luki oznaczane zwykle jako puste kratki.

Aktualny kryptoszkielet ukrywa zapis mnożenia i wygląda tak:

Ilm_1

6-literowy MARZEC zastępuje oczywiście liczbę złożoną z sześciu różnych cyfr, ale nie muszą to być cyfry inne niż te, które są już ujawnione w części szkieletowej działania.
Jaka jest „wartość” MARKA… o, pardon… MARCA?

Kom