Ratuj Sokratesa

Sokrates został skazany na śmierć przez wypicie trucizny. Prezes trybunału postanowił jednak dać mu szansę.
Przed delikwentem postawiono dwa identyczne puste pudełka oraz 20 buteleczek – w 10 z nich była czysta woda, w 10 pozostałych roztwór, zawierający truciznę. Przyglądając się uważnie, nietrudno było określić, co znajduje się w każdym naczyniu.
Sokratesa poinformowano, że powinien rozmieścić wszystkie buteleczki w pudełkach w dowolny sposób. Następnie oba zostaną zamknięte i do akcji przystąpi egzekutor, który najpierw wybierze na chybił trafił jedno pudełko, a następnie otworzy je, po omacku wyjmie z niego jedną buteleczkę i poda Sokratesowi, aby ten wypił jej zawartość.
Jak Sokrates powinien rozmieścić buteleczki w pudełkach, aby miał największą szansę (jaką?) na uratowanie życia?

Kom