Para komplementarna

Nawróciłem się na krótko na Masterminda. Próbowałem ułożyć nieco dziwne zadanie. O szczegółach za chwilę, a tymczasem efekt moich prób – nie w pełni udany.

Zadanie polega na odgadnięciu kodu utworzonego z pięciu różnych cyfr. Kluczem do tego jest kilka podanych prób odgadnięcia i ocena zgodności każdej próby z kodem. Ocenę stanowią białe i czerwone kółeczka. Białe oznacza, że w próbie jest właściwa cyfra (taka jak w kodzie), ale umieszczona na niewłaściwym kolejnym miejscu; czerwone to pełna zgodność, czyli dobra cyfra na tym samym miejscu co w kodzie.

Pak_1

Na pozór jest to typowe mastermindowe zadanie w prostszej wersji (bez możliwych powtórek cyfr w kodzie). Istotne są jednak niecne intencje, jakie przyświecały jego układaniu. Otóż chodziło o to, aby miało ono dwa całkiem różne rozwiązania, czyli żadna cyfra kodu stanowiącego jedno rozwiązanie nie powinna występować w kodzie będącym drugim rozwiązaniem.

Kto rozwiąże, przekona się, że byłem bliski celu. A może komuś uda się osiągnąć taki cel, modyfikując to zadanie albo układając własne dziełko. Powinien być w nim jednak spełniony – aby były dwa kompletnie różne rozwiązania – pewien podstawowy warunek (jaki?), który w powyższym zadaniu został kompletnie i to, rzec można, trzykrotnie… zignorowany.

Kom