Różnicowo

Przypomnę, że z „sekretnym” prostokątem, którego długości boków wyrażają się liczbami całkowitymi, bywa dwojako:
– jeśli znamy jego pole, to czasem możemy ten prostokąt narysować (gdy pole wyraża się liczbą półpierwszą);
– jeśli znamy jego obwód, to prostokąta prawie nigdy nie narysujemy, chyba że obwód równy jest 4 lub 6.
Te dwa przypadki stanowią „podwaliny” goszczących w przedpoprzednim wpisie dwóch łamigłówek – shikaku i rekuto.
Ale mamy jeszcze trzecią możliwość:
– jeśli znamy różnicę długości boków prostokąta, oczywiście sąsiednich, to nie narysujemy go nigdy, bo informacja jest zbyt skąpa, chyba że miejscem akcji będzie łamigłówka sadekaku – jak wynika z nazwy, także z japońskim rodowodem:
Diagram z liczbami należy podzielić wzdłuż linii przerywanych na prostokąty – w każdym powinna się znaleźć jedna liczba, która powinna być równa różnicy długości boków tego prostokąta.

W łamigłówce shikaku z przedpoprzedniego wpisu liczby oznaczały pola, a przykład z rozwiązaniem wyglądał tak:

Róż_1

Gdy liczby oznaczające pola zamienimy na oznaczające różnice długości boków każdego z prostokątów – takich jak w rozwiązaniu shikaku – to powstanie sadekaku:

Róż_2

Co ciekawe, rozwiązanie tego przykładu jest także jedno i takie samo, jak wyżej. Natomiast poniżej znajduje się sadekaku dla tęgich i cierpliwych głów.

Róż_3

Jako rozwiązanie wystarczy podać, w ilu punktach stykają się linie dzielące diagram (w rozwiązaniu przykładu shikaku takich punktów, oznaczonych na czerwono, jest 7).

Kom