Spoko

Proszę podzielić diagram wzdłuż linii przerywanych na trzy części o jednakowej wielkości, ale różnym kształcie tak, aby w każdej części znalazła się parzysta liczba spółgłosek i nieparzysta samogłosek.

Spo_1

Sposoby podziału są dwa. Jako rozwiązanie końcowe wystarczy podać, ile części w jednym podziale ma taki sam kształt, jak w drugim.

Kom