Obok 2016

Nowy rok to nowa okazja do „znęcania się” na różne sposoby nad nową liczbą. Klasyczny sposób polega na tworzeniu działań równych noworocznej liczbie z wykorzystaniem tylko cyfr w tej liczbie występujących. Dwa przykłady:
2016=1206+610+200
2016=(20+16)×(20+20+16)
Im mniej powtórzeń, tym lepiej, ale żadnej z czterech cyfr – 0, 1, 2, 6 – nie może zabraknąć. Gdyby komuś z Państwa udało się ułożyć tym sposobem coś fajnego noworocznego, proszę o pochwalenie się dziełkiem.
Nie jest możliwe, aby w działaniu występowały tylko cztery cyfry, jak np. w przypadku 1827 lub 2048:
1827=21×87,   2048=8^4/2+0
Krótko mówiąc, 2016 nie jest tzw. liczbą Friedmana.

Przynajmniej dwie cechy 2016 można uznać za spektakularne. Po pierwsze jest to liczba trójkątna, czyli 2016 kulami o jednakowej średnicy można wypełnić trójkąt równoboczny – w taki sposób, jak 15 czerwonych kul umieszczanych jest na początku partii snookera w trójkątnej ramce. W snookerze wzdłuż każdego boku ramki znajduje się 5 kul. Gdyby zastąpić je kulkami o takiej średnicy, aby wzdłuż boku ramki zmieściło się ich 63, to w trójkącie kulek byłoby 2016. Czyli 2016 jest sumą wszystkich liczb od 1 do 63.

Drugą wyrazistą cechą noworocznej liczby jest duża liczba jej dzielników. Wszystkich (nie tylko różnych) czynników pierwszych w rozkładzie 2016 jest osiem – 2^5×3^2×7, co daje 36 różnych dzielników. Tylko jedna liczba mniejsza od 2016 ma ich więcej – 1680 (40). Wiąże się z tym jeszcze jedna szczególna własność 2016 – liczbę tę można przedstawić jako iloczyn różnych cyfr, a ściślej – liczb jednocyfrowych: 4×7×8×9 lub 2×3×6×7×8. Ciąg liczb o takiej własności jest ograniczony – zaczyna się od 6 (2×3; w iloczynie pomijamy jedynkę), a kończy liczbą 362880 (2×3×4×5×6×7×8×9). Między jakimi liczbami znajduje się w tym ciągu 2016?
Znacznie trudniejsze jest pytanie o liczbę wyrazów tego ciągu, ale może komuś uda się na nie odpowiedzieć.

Kom