Pokropka z dodatkami

Dodatkami są cyfry przy brzegu diagramu. Gdyby je pominąć, byłoby jak w zwykłej pokropce, czyli:
– narysuj linię łamaną zamkniętą, łączącą niektóre kropki i biegnącą białymi korytarzami;
– każda cyfra w kratce oznacza, przez ile boków tej kratki powinna przebiegać łamana;
– linia nie może gościć dwukrotnie w tej samej kropce.

Dodatki są jednak niezbędne, bo bez nich trudno o jednoznaczne rozwiązanie. Co oznaczają cyfry przy brzegu, łatwo odgadnąć z przykładu.

Pzd_1

Pzd_2

W rozwiązaniu wystarczy podać, z ilu odcinków składa się łamana. Liczba ta powinna być oczywiście parzysta.

Tę odmianę pokropki można by nazwać WZ, bo kluczowe informacje podane są Wewnątrz i na Zewnątrz diagramu. Zwykła pokropka byłaby więc W.

Kom